Custodian Client Onboarding

Digital løsning for kundeinntak og hvitvaskkontroll  

PSA Consulting har utviklet en løsning for sikker innhenting av nye kunder via en nett basert løsning, som integreres tett med våre kunders eksisterende administrative løsninger.   Løsningen er bygget som en tilleggsmodul i Custodian iPaas, som er en digital tjeneste- og integrasjonsplattform  spesielt tilpasset nordiske kunnskapsbedrifter.  Løsningen kan leveres som en cloud tjeneste, som en hybrid løsning eller installert i kundens infrastruktur.

 

Digitaliser alle deler av kundeinntaket 

 Custodian Client Onboarding er en ny digital løsning hvor hele onboardingsprosessen er modellert i brukervennlige arbeidsflater som automatisk slår opp i ulike offentlige registre og informasjonsdatabaser, autentiserer kundene via BankID og lagrer (og sletter) alle data i henhold til gjeldende GDPR lovgivning.

 Via smarte skjemaer med oppdatert informasjon pre-utfylt, kan ansatte og  kunden selv registrere og kontrollere informasjon  om kunden –  og om tjenestene kunden ønsker.  Arbeidsflyt og skjemaer tilpasser seg til informasjonen, og man fyller kun ut nødvendig informasjon – eller justerer allerede innsamlet informasjon fra offentlige registre, tjenester som Bisnode m.fl.  løsningen er integrert i internasjonale registre for PEP og sanksjonslister, og knyttes også til dine eksisterende løsninger for ERP og CRM.  Løsningen inneholder digital signatur og ID kontroll via BankID, slik at f.eks engasjementsbrev kan sendes signeringsansvarlige hos kunden. Signerte dokumenter returneres automatisk, og lagres på relevant sak i iManage DMS eller returneres på e-mail. 

 

COMPLIANCE

Kjerne løsningen støtter kravene til gjennomføring av kundetiltak i.h.t hvitvaskningsloven, og er i tråd med Advokatforeningen og Tilsynsrådets veiledning til kundetiltak etter hvitvaskingsregelverket. Løsningen er kvalitetssikret og utviklet i tett samarbeid med Wikborg Rein i Oslo.

 

LOGGFØRING & RAPPORTERINGSMULIGHETER

Alle registeringer, oppdateringer, godkjennelser og opprettelser loggføres med brukerinformasjon, dato og tidspunkt. På denne måten har man internt oversikt over prosessene, og kan enkelt dokumentere hele kundeinntaksprosessen ved et tilsyn. 

 

Kundetilpasset og rask implementering

Løsningen tilpasses eksisterende prosesser og administrative løsninger, slik at man raskt kan digitalisere dagens manuelle rutiner, og gjenbruker og oppdaterer data som i dag ligger i ulike kjernesystemer. Dermed kan løsningen implementeres raskt og uten for store investeringer og endringer. 

 

INTEGRASJONER

Løsningen er endel av den digitale tjenesteplattformen Custodian, som inneholder en moderne integrasjonsplattform med standard integrasjoner mot de fleste relevante administrative systemer for kunnskapsbedrifter i Norden, f.eks Microsoft AX/Dynamics 365, Deltek Maconomy, xLedger og Visma.

Spesielt tilpasset advokatbransjen

 

Løsningen er bygget i samarbeid med et av Norges ledende advokatselskaper, og av utviklere og konsulenter med lang erfaring fra bransjen. Kombinert med ferdige integrasjoner med de mest brukte systemene i bransjen, gir dette rask og sikker implementering, og en løsning som sikrer en effektiv onboarding for krevende sluttbrukere. 

 

Funksjonalitet

  Oversikt over funksjonalitet og moduler i løsningen.  Nye funksjoner, integrasjoner og forbedringer lanseres løpende. 

Dynamisk arbeidsflyt

Arbeidsprosesser kan modelleres i et grafisk brukergrensesnitt, for å passe til  din bedrifts arbeidsmåte.  

Risiko Styring

I systemets kjerne ligger en konfigurerbar risikomatrise som bestemmer hvordan ulike kunder og oppdrag skal håndteres

Digital Signatur og ID

BankID basert signatur av ordrebekreftelser eller engasjementsbrev, eller direkte ID oppslag underveis i prosessen. Signerte dokumenter lagres direkte i DMS systemets saksmappe. 

 

Kunde tilgang

Kunden kan delta i deler av prosessen for selv å registrere eller oppdatere informasjon via web eller mobil. 

Digitale Datakilder

Løsningen kommer ferdig integrert i en lang rekke datakilder – alt i fra offentlige registre til internasjonale registre for PEP, firmainformasjon og sanksjonslister.  Kreditinformasjon sjekkes både i registre og i ditt ERP system for eksisterende kunder. 

KONFLIKTSØK

Oppslag i ditt selskaps eksisterende løsning for konfliktsøk, tilsvarende funksjonalitet i ditt ERP system – eller konfliktsøk kjøres i selve onboardingsløsningen.

Loggføring og rapportering

Alt som skjer i løsningen loggføres, og lagres for bruk i interne kontroller og for eventuelle tilsyn. Komplett rapport lagres på saksmappe i DMS ved endt onboarding eller hentes ut i rapport delen av løsningen. . 

GDPR og lagring av data.

Alle data lagres og slettes  i.h.t GDPR.  Alle dokumenteres lagres kun i det integrerte dokumentstyringssystemet.

KVALITETSSIKRING

Brukeren kategoriserer selv hva slags oppdrag som skal vurderes. Systemets risikomatrise trigger videre prosess i henhold til hvitvaskingslovens krav til tiltak, og ved opprettelse av nye saker for eksisterende kunder. Nye saker og kunder automatisk opprettes i de underliggende systemene.

Referanser

 

Løsningen erstatter en lang rekke manuelle prosesser og tekniske løsninger som ikke tidligere var integrerte med hverandre. Nå kan brukerne via et intuitivt, tilpasset webgrensesnitt registrere nye kunder og saker, sørge for at nødvendig informasjon innhentes og verifiseres fra kunder og datakilder i tråd med gjeldende regelverk. I tillegg sørger løsningen enkelt for nødvendige godkjenninger internt – samtidig som alt dokumenteres automatisk,

Jill Françoise Nordby

leder for Case Control i Wikborg Rein

Vi har brukt Custodian siden 2017, og er veldig imponert over hvor fort nye integrasjoner kan settes opp – og ikke minst fleksibiliteten omkring oppgraderinger.   Vi bruker også allerede signatur løsningen, og ser frem tll å  rulle ut resten av Client Onboarding nå i høst.  

Thomas Berge

Managing Partner, Advokatfirmaet Elden

Custodian integrerer våre sentrale kjernesystemer på en elegant måte. Nå flyter informasjon automatisk og i praksis “online” mellom Axapta, Imanage(Worksite) og vårt Knowledge Management system, Sysero.  og vi slipper å tenke på integrasjoner ved fremtidige oppgraderinger.

 

 

Mer informasjon ? En demo ?

Ta kontakt! 

Fyll inn din informasjon nedenfor – så tar vi kontakt. 

Alternativt når du oss på contact@psaconsulting.com eller +47 22 12 04 01 

Les mer ? 

Se pressemeldingen om samarbeidet med Wikborg Rein her

Se mer om oss – www.psaconsulting.com